WEB BVÚIntranet BVÚProjekty EUVidea BVÚ
Centrum pro volný čas a pomoc mládeži
Tábornický oddíl mládeže BVÚ Bojovnost Vytrvalost ÚsilíUmožněte svému synovi prožít svůj volný čas tak, jak to ještě nepoznal. Bez nudy, naplněn hromadou zážitků, znalostí a vědomostí získaných formou zábavy.

Proběhlo

Ať už jste na akcích byli nebo ne, zde se dočte o tom jak se povedly a jaké byly výsledky.

Zpět na úvodní stránku

69. Sraz oddílů

Tentokrát na novém místě je za námi.
.
Ve dnech 21.-23.9.2018 proběhl v údolí Seziny další sraz oddílů zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v přírodě.
Přijali jsme nabídku TOM Zálesák z Hlučína na pořádání srazu na jejich tábořišti a myslím, že byli všichni s novým místem spokojeni.

Jako každý rok proběhly tradiční soutěže Pětiboje. Letos to byl:
1. Štafetový závod – tradiční součást Pětiboje, běží se po oválu, předává se štafetový kolík, každý člen družstva běží polovinu trati.
2. Přepalování provázku – jen s pomoci dřeva uloženého v ešusu.
3. Příroda – soutěž, která prověřila znalosti o přírodě.
4. Všestrannost – otázky z oblasti turistiky.
5. Běh v žebříku – družstvo v připraveném žebříku musí projít stanovenou trať na rychlost.

Další soutěže srazu pak byly:
- nejlepší scénka u táboráku
- nejlepší písnička u táboráku
- nejlepší oddílová kronika
- nejlepší deník jednotlivce
- hbitý uzlík (6 základních uzlů na čas)
- lasování

Také ostatní oddíly si připravily soutěže a tak bylo se na co dívat a užít si víkend.

V neděli pak proběhl předprázdninový zrušený turnaj „LAGORI CUP“ pořádaný oddílem Čmoudík.

Fotky z proběhlého srazu naleznete v našem fotoalbu.

Přiložené soubory:


68. Sraz oddílů na Bítovském mlýně

Další Sraz je za námi ...
Ve dnech 6.-10.10.2017 proběhl v údolí Bítovského mlýna další sraz oddílů zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v přírodě.

Jako každý rok proběhly tradiční soutěže Pětiboje. Letos to byl:
1. Štafetový závod – tradiční součást Pětiboje, běží se po oválu, předává se štafetový kolík, každý člen družstva běží polovinu trati.
2. Signalizační štafeta – pět členů družstva štafetově vysílá písmena posledním dvěma členům družstva (morse nebo semafor s možností využití tabulky).
3. Tábornická měření – soutěž, která prověří vaše znalosti měření v přírodě.
4. Tetris – soutěž ve skládání řad na motivy známé hry.
5. Číselný kolotoč – bystrost, čísla ve všech podobách, jen je najít.
Další soutěže srazu pak byly:
- nejlepší scénka u táboráku
- nejlepší písnička u táboráku
- nejlepší oddílová kronika
- nejlepší deník jednotlivce
- hbitý uzlík (6 základních uzlů na čas)
- lasování
Také ostatní oddíly si připravily soutěže a tak, i když počasí moc nepřálo, bylo se na co dívat a užít si víkend.

Fotky naleznete v našem fotoalbu.

Přiložené soubory:


67. Sraz oddílů na Bítovském mlýně

Další pěkný Sraz je za námi ...
Ve dnech 30.9.-2.10.2016 proběhl v údolí Bítovského mlýna další sraz oddílů zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v přírodě.
Snad největším plusem tohoto Srazu bylo počasí.
Ale i jinak bylo na co se dívat a oddíly připravily pěkné soutěže.
Fotky naleznete v našem fotoalbu.
Výsledky Srazu najdete níže.

Přiložené soubory:


70 let BVÚ

Oslavy jsou za námi, takže se můžeme ohlížet. Když se tak dívám zpět, musím to vzít pěkně od …
... konce.
Oficiálním závěrem byla poslední píseň koncertu skupiny Hop Trop – Tak už se škrábu strání.
Když srovnám slova této písně s činností přípravného týmu oslav, nelze než říci, že popisují přesně to, čím musel projít, aby si tuto píseň mohl nakonec vyslechnout.
Příprava byla jako ta stráň plná kamenů, překážek, které musely být překonány, nicméně každý kámen jsme znali, vždyť jsme se přece mimo jiné přehrabávali oddílovou historií, ať už té dávnější při přípravách otevření ulice Karla Líby a Vzpomínkové místnosti BVÚ, či modernější při tvorbě Kompasu k 70. výročí. I ten závěr písně je více než symbolický, tak mě to táhne zase domů k nám, ano ke kamarádům, které jsme všichni díky Karlovi, Akimovi a 70 rokům, po které to BVÚ už táhne, získali.
Myslím si, že všichni účastníci slavnostního Galavečera k 70. výročí založení BVÚ mohli být spokojeni, za zvuků koncertu skupiny Hop Trop, která mimochodem slaví své 35. výročí, si mohli zavzpomínat při promítání filmů a fotek z oddílových výprav, táborů a dalších akcí, následně pak při zvucích songů v podání skupiny Mendoš, při klábosení s kamarády. Hojná účast hovoří sama za sebe, BVÚ se zapsalo i do jejich historie, vzpomínek, které si společně rádi připomenou.
Tak zase na dalších oddílových akcích, neboť Galavečerem nic neskončilo, bylo to jen malé zastavení na cestě oddílovou současností.

66. Sraz oddílů na Bítovském mlýně

A další Sraz je za námi ...
Ve dnech 2.-4.10.2015 proběhl v údolí Bítovského mlýna další sraz oddílů zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v přírodě.
Výsledky Srazu najdete níže.

Přiložené soubory:


90. výročí narození Karla Líby

Od roku 1939 je datum 17. listopadu známé a významné nejen v České republice, ale i ve světe, na počest připomínky tehdejších tragických událostí byl tento den vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. Již o 15 let dříve se však začala psát historie oddílu BVÚ.
Dne 17. listopadu 1924 se narodil jeho zakladatel Karel Líba, nositel zlatého Březového lístku, známý také jako Ostravský Foglar. Oddíl BVÚ vedl nepřetržitě od jeho založení v roce 1945 až do osmdesátých let a i poté, až do odchodu na svou poslední výpravu v červenci roku 2000, byl důležitou součástí oddílu. Od téhož roku, kdy byla na klubovně slavnostně odhalena pamětní deska, oddíl na jeho počest každoročně pořádá vzpomínkovou akci, které se účastní jak současní členové, tak i ti bývalí - Veteráni.
Ani letos, při příležitosti 90. výročí jeho narození, tomu nemohlo být jinak. Zvláště, když zastupitelstvo města Ostravy schválilo návrh na pojmenování jedné z nových ostravských ulic právě po Karlovi. V oddílových řadách poté vznikl nápad jejího slavnostního odhalení právě v den výročí Karlova narození 17. listopadu. Vzpomínková akce začala navečer, kde jinde, než na ulici Karla Líby v Ostravě – Přívoze, za přítomnosti současných členů, Veteránů a dalších příznivců. Událost si nenechalo ujít okolo tří set lidí! Po slavnostním úvodu, o který se postaral oddílový trubač Tarzan, se slova ujal Veterán Břeťa Boháč, který vzpomenul alespoň některé z nejvýznamnějších momentů Karlova života. Poté byla slavnostně odhalena cedule s názvem ulice Karla Líby. Akce pokračovala lampionovým průvodem po nové ulici a poté až ke klubovně BVÚ, kde za svitu pochodní a Akimova proslovu proběhl slavnostním ceremoniálu, při kterém byl pověšen věnec květin u pamětní desky, a všichni mohli znovu vzpomenout na osobnost našeho zakladatele.
Tím ovšem celá akce nekončila, přítomní se přesunuli do prostor klubovny, kde byla zapěna oddílová píseň a Akim spolu s místostarostou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Daliborem Moukou slavnostně přestřihli pásku u vstupu do místnosti, v níž byla nově otevřena Pamětní místnost - malé oddílové muzeum, ve kterém má samozřejmě Karel hlavní místo.
Dominantou místnosti je prosklená vitrína s fotkami, dopisy, Karlovými osobními věcmi, sbírkou ocenění, které za svůj život obdržel nebo oddílovými kronikami – Kompasy – které se podařilo zachránit před ničivou povodní v roce 1997 ze staré klubovny, jež byla při této povodni odplavena a zničena. Tyto Kompasy pak vypovídají příběhy mnoha oddílových generací a každý, kdo měl někdy co dočinění s oddílem v nich najde své vzpomínky a kamarády. Na nástěnkách se dále nachází novinové články o Karlovi a oddíle. Při prohlídce pak můžete na televizní obrazovce shlédnout film sestavený z oddílových videí natočených na výpravách, táborech a dalších akcích, doplněný autentickým rozhovorem s Karlem, který Vás tak vzpomínkami na uplynulé časy symbolicky provází.
Letošní vzpomínková akce končila individuálními prohlídkami muzea, které zůstává nadále zpřístupněno každému, kdo má zájem si jej prohlédnout.
V příštím roce pak bude následovat oslava dalšího důležitého milníku BVÚ, 70. výročí jeho nepřetržité činnosti. Už nyní jste všichni zváni.

65. Sraz oddílů na Bítovském mlýně

Tak je za námi...
Fotky naleznete v našem fotoalbu. Výsledky máte ke stažení níže.

Přiložené soubory:


Cyklovýprava

Po delší době proběhla loni Cyklovýprava. Pamětníci si jistě vzpomenou na podobnou akci a dokonce i trasu.
Vyjeli jsme z Ostravy směr Oldřichovice u Třince. Odtud jsme lanovkou vyjeli na Javorový vrch. Počasí nebylo zrovna ideální, ale dobrému cyklistovi to nevadí. Odtud jsme vyrazili na horských kolech okruh po hřebení a nakonec dlouhým sjezdem až zpět na parkoviště pod lanovkou. Příjemně znaveni jsme naložili kola zpět do aut a vyrazili spokojeni domů. Akce se zúčastnili jak členové, tak nováčci a zástupci z řad rodičů. Protože se jednalo o akci úspěšnou bude další cyklovýprava již 18. dubna 2015. Proto pokud budete mít zájem vyrazit na tuto akci s námi, sledujte jak oddílový web či Facebook. Fotografie z loňského roku naleznete na zde

Přebírání minigrantu ArcelorMittal

Letos jsme již podruhé získali minigrant společnosti ArcelorMittal.
Díky tohoto minigrantu dojde k instalaci čističky pitné vody na naší základně ve Fulneku-Vrších.

Nové sociálního zařízení na táboře

Byla dokončena první etapa výstavby nového sociálního zařízení na táboře
Po mnoha letech jsme získali možnost dále zkvalitnit sociální zařízení, které používáme během tábora. Navíc nové sociální zařízení bude více vyhovovat přísnějším požadavkům hygienického pásma a podstatněji se zjednoduší jeho údržba.
Toto zařízení jsme mohli začít budováno díky finančnímu daru na zachytávací nádrž od společnosti ArcelorMittal Ostrava.

A jak to probíhalo:
V říjnu jsme začali výkopovými a zpevňovacími pracemi.
Následně byla usazena nová zachytávací nádrž.
V listopadu pokračovaly terénní úpravy prostoru nového sociálního zařízení.
Nakonec jsme v prosinci terénní úpravy dokončili a provedli konečné zakrytování nádrže.

Všechny práce se prováděly vlastními silami a díky tedy patří starším členům oddílu a rodičům, kteří se na výstavbě podíleli.

62. Sraz oddílů na Bítovském mlýně

Všechny vás zdravím. Tento článek je věnovaný 62. srazu oddílů zabývajících se tábořením a pobytem v přírodě na Bítovském mlýně, poblíž Ostravy.
Na tento sraz se každoročně sjíždí spousta oddílů bez rozdílu příslušnosti k organizacím (tomíci, skauti, pionýři…), aby změřili své dovednosti s ostatními. Sraz byl opět pořádán Tábornickým oddílem mládeže BVÚ, který se na organizaci této akce podílí již od jeho počátku. Jeho členové a příznivci se i letos, již od pátku, zapojili do činností spojených s přípravou srazu, aby bylo vše na sobotní slavnostní nástup připraveno.
I když počet oddílů i účastníků zdaleka nedosahuje počtů z vrcholných dob srazů, sešlo se nás letos okolo 300. I když mnohé oddíly často trpí nedostatkem členů, je bovzbuzeníhodné, že se každý rok objeví někdo, kdo mile překvapí. Letos to určitě byl oddíl 30 a 2, který se znovuzrodil jako bájný pták Fénix, když si již všichni mysleli, že je jeho (jejich) dlouholetá historie u konce. Vzpruhou pro naše konání byl také oddíl KADAO z Opavy. V sobotu 24.9. v pravé poledne, jsme se sešli uprostřed tábořiště, abychom společně sraz zahájili symbolickým vztyčením české národní vlajky a společným zvoláním: „Zdar!“ Po skončení nástupu a poradě vedoucích, započal samotný program srazu. Již tradičně je hlavní srazovou soutěží pětiboj o putovní štít vítězů a to ve dvou kategoriích (hoši a dívky). Toto klání bylo zahájeno štafetovým závodem. Týmy byly velmi vyrovnané a všichni závodili fair-play. Po této první disciplíně, která proběhla pro všechny najednou, čekaly jednotlivé hlídky další 4 stanoviště (Příroda, Poznávací závod, Orientace a závod Gonio). Mimo hlavní srazové soutěže pětiboje se mohli účastníci srazu zapojit do dalších her a soutěží připravených zúčastněnými oddíly. Večer proběhl jako vždy velkolepý táborový oheň. U něj jsme se bavili scénkami a písničkami, které si jednotlivé oddíly připravily. V neděli v 11 hodin byl slavnostní nástup k vyhlášení výsledků. Na sraze se nejlépe umístil oddíl KADAO z Opavy. Nakonec jsme ještě sejmuli vlajku a zvolali: „K zakončení 62. srazu oddílů nazdar!“ ... „Zdar!“ a pak se rozešli sbalit, uklidit tábořiště a vydat se domů.
Na akci nám pěkně svítilo sluníčko a z oblohy ani neukáplo i to byl důvod, že akci lze prohlásit za velmi pěknou a vydařenou. Tak zase za rok.
Pro časopis Tomík zapsal z oddílu BVÚ Cash 6. 10. 2011.

65. VÝROČÍ BVÚ JE ZA NÁMI

65. výročí je za námi a zde se můžete podívat na záznam z televize a na fotky.

Byli jsme v televizi - Události v regionech 7. 11. 2010 (čas 20:25)
Zde jsou fotky z akce.

61. sraz

Pokud bychom posuzovali letošní Sraz podle toho, jakým jsme byli obdarováni počasím, byl by tento jistě vynikající, neboť po dlouhém období dešťů, byl srazový víkend prozářen sluncem. I to jistě pomohlo k dobré náladě, která se nesla celým srazovým tábořištěm. Škoda jen, že někteří zaváhali, zůstali doma, a o toto vše přišli.
Co se dá říct ke Srazu? Spousta soutěží s tou hlavní - Pětibojem a ještě více setkání.
V soutěžní rovině bylo vše tradiční, mohutně povzbuzovaný štafeťák vše odstartoval a dále pak pokračovaly méně či více záludné úkoly jako běh v žebříku, pozorovací závod, orientace a vázání šesti základních uzlů .
No to ovšem není vše, někteří jistě ještě teď pletou nohama, neboť si vyzkoušeli projít dráhu vytyčenou Zlatými šípy, na kterou nastupovali se silnými řečmi a vzápětí, při pohledu na své nohy skrze "zrcadlové brýle" nedokázali koordinovat ani jediný pohyb.
Vše opět symbolicky uzavřel táborový oheň se spoustou písní a vytrvalci, kteří brobděli celou noc.
Faktický konec Srazu, závěrečný nástup, už jen shrnul to "nepodstatné" - výsledky.

A těště se na ten příští, 62. sraz …

XII. Festival Harryho Moučky

Těšili jsme se a zároveň pociťovali jisté vzrušení. Čas opravdu letí. Ano. Aniž jsme si to uvědomili, je to už 14 let co jsme se rozhodli, s otevřením naší nové klubovny zrekonstruované po ničivých povodních v roce 1997, rozjet aktivity v těchto prostorách, které by nesloužili pouze BVÚ.
Na Ostravsku byla vždy velmi silná soudržnost mezi oddíly. A tak vznikl nápad uspořádat Festival hudebních a divadelních kusů v ročním období, kdy se nejezdí ven a nepořádají se táboráky. Věřte nebo ne, na prvním ročníku se nás sešlo téměř 300 se 14 představeními. Postupně tak začala šňůra představení, která měla, s každým ročníkem, vzrůstající úroveň. Jádro účinkujících bylo pevné, ale i tak se postupně objevovali noví, či někteří ostřílení zase na čas některé ročníky vypustili. Co je však hlavní, stalo se již pravidlem, že realizována představení mají opravdu skvělou úroveň. Nebylo tomu jinak ani letos. Osm představení a každé z nich unikát. Příprava byla pro všechny tvrdá, ale výsledek skvělý a jsem přesvědčen, že se většina velmi ráda zúčastní i na XIII. ročníku v příštím roce. Alespoň mě se kluci už po vyhlášení výsledků ptali co budeme hrát příště...

Starý web

Došli jste až sem a díváte se na první příspěvel na novém webu. Pokud hledáte ještě něco staršího, zkuste štěstí na předchozí verzi webu.
Staré BVÚ stránky


Zpět na úvodní stránku