WEB BVÚIntranet BVÚProjekty EUVidea BVÚ
Centrum pro volný čas a pomoc mládeži
Tábornický oddíl mládeže BVÚ Bojovnost Vytrvalost ÚsilíUmožněte svému synovi prožít svůj volný čas tak, jak to ještě nepoznal. Bez nudy, naplněn hromadou zážitků, znalostí a vědomostí získaných formou zábavy.

Oddílová činnost


Zpět na úvodní stránku

Historie oddílu BVÚ

Tábornický oddíl mládeže BVÚ je jedním z největších a nejstarších chlapeckých oddílů svého druhu u nás.
Jeho kořeny sahají již před druhou světovou válku. Za dobu své existence prošli touto organizací tisíce mladých lidí a mnozí z nich udržují vazby různou formou dodnes. I když hlavní náplní, jak z názvu vyplývá, byla tábornická činnost, dnes již naší organizaci zdaleka nevystihne pojem "oddíl", neboť dnešní činnost je daleko širší a intenzivnější. Snažili jsme se vždy udržovat krok s dobou. Pokud by tomu tak nebylo, nemohli bychom v konkurenci mnoha jiných aktivit, které se mladým lidem nabízejí, uspět.

Tábornická činnost

V rámci naší činnosti pořádá Tábornický oddíl mládeže BVÚ o téměř všech víkendech a prázdninách výpravy pod stan, na kolo, lyže nebo naši základnu.
Vyvrcholením tábornické činnosti je letní stanový tábor. Tábor je čtyřtýdenní, z nichž první dva a poslední týden trávíme na vlastním tábořišti a jeden týden věnujeme putování po krásách naší vlasti. V následujících letech plánujeme také návštěvu jiných zemí. Tábornický oddíl mládeže BVÚ zapůjčuje všem svým členům většinu potřebné tábornické výstroje.

Alternativní program

Abychom připravili činnost, která zaujme většinu chlapců, nabízíme našim členům celou řadu dalších aktivit.
Snažíme se zpřístupnit náš oddíl všem chlapcům bez rozdílu sociálních skupin a bez velkých nároků na peněženky rodičů. Proto jsme vybudovali "Centrum pro volný čas a pomoc mladeži". V jeho rámci mají naši členové možnost absolvovat kurzy na počítačích, jazykové kurzy, kurzy na kytaru či jiné hudební nástroje, navštěvovat posilovnu, kino, hrát stolní tenis, florbal či paintball. Většina těchto aktivit je pro naše členy zdarma. Víme, že konkurujeme nejen aktivitám pozitivním, ale také těm opačným. Problémy dnešní mládeže - kriminalita, drogy, záškoláctví, vandalismus ap., jsou oblasti, kterým také mnohý mladý člověk propadne mnohdy pro nedostatek jiných aktivit.
Proto se zaměřujeme nejen na smysluplné využití volného času, ale také pomoc při řešení krizových situací našich členů.

Karel

Říkali mu též “ostravský Foglar”, neboť jeho práce s ostravským klukovským oddílem se v mnohém podobala činnosti legendárního spisovatele Jaroslava Foglara.
Nenapsal ani jednu knihu, ale o to více se zapsal do srdcí a duší několika tisícovek chlapců z Ostravy, kteří prošli od konce 2. světové války jeho oddílem. Jeho ručně psané oddílové kroniky - Kompasy - s mnoha fotografiemi z oddílových akcí, výprav za město za klukovským dobrodružstvím, obrázky ze soutěží a táborů ukazovaly každodenní bohatou oddílovou činnost a práci, kde nebylo možné počítat hodiny…

Nejdéle pracoval v Ostravě - Přívoze na koksovně jako dělník, to aby měl hodně času na své hochy, jejichž klubovna stála kousek od jeho pracoviště. Celý svůj život věnoval výchově mládeže, jeho oddíl BVÚ (Bojovnost – Vytrvalost – Úsilí) působí ihned po válce nejdříve jako 49. oddíl Junáka, později v padesátých letech jako turistický oddíl mládeže (TOM) v tělovýchovné jednotě Baník při dnešním dole Odra. Se svým přítelem a spoluvedoucím Slávou Moravcem položil základy skautské mohyly na Ivančeně v Beskydech. Oddíl se brzy stal vzorem a příkladem k následování pro mnoho dalších turistických a tábornických oddílů nejen v Ostravě, ale i v širokém okolí, pořádá skvělé srazy čtenářských klubů a oddílů – nepřetržitě od roku 1962 do dnešních dnů. Vedení oddílu předal svému mladšímu nástupci Petru Mikovi – Akimovi.

Byl nositelem mnoha tělovýchovných i junáckých ocenění, vzorným cvičitelem, jeho mladí obdivovatelé a následovníci jej ocenili Zlatým březovým lístkem ve velké životní pedagogické hře.

Jako tulák odešel na cestu, ze které není návratu. Pro všechny, jejichž život ovlivnil, se stal nezapomenutelným. Jeho oddíl a turistika mládeže na Ostravsku ztratily svou velkou osobnost.

Občasníky

Zde si můžete prohlédnout oddílový zpravodaj, Občasník, pro rodiče, členy a veterány.

Přiložené soubory:


BVÚ v médiích

Pokud jste něco nestihli nebo pokud se chcete pouze podívat, kde všude se o BVÚ mluvilo či psalo, tak toto je to pravé místo.

Přiložené soubory:


Starý web

Došli jste až sem a díváte se na první příspěvel na novém webu. Pokud hledáte ještě něco staršího, zkuste štěstí na předchozí verzi webu.
Staré BVÚ stránky


Zpět na úvodní stránku